Gamall haus


A- Á- B- C- D- E- F- G- H- I- Í- J- K- L- M- N- O- Ó- P- R- S- T- U- V- X- Y- Z- Þ- Æ- Ö

 
Hagaskói við Fornhaga (0,44 MB)
Hagaskóli tók til starfa í hluta núverandi húsnæðis 1. október 1958. Skólinn er beint framhald skóla þess er nefndist Gagnfræðaskólinn við Hringbraut, og var í leiguhúsnæði að Hringbraut 121. Sá skóli tók til starfa 1. október 1949.

Lesa nánar á vefsíðu
 
Hamraskóli við Dyrhamra (0,39 MB)
Í Hamraskóla eru um 140 nemendur í 1.- 7. bekk og tæplega 30 starfsmenn. Hamraskóli er grunnskóli fyrir börn á aldrinum 6-12 ára. Skólinn var upphaflega byggður fyrir 1.- 7. bekk en á árunum 1992-2012 var 8., 9., og 10. bekkur einnig kenndur í Hamraskóla. Vegna nemendafjölgunar var byggt við skólann árið 1995 og haustið 1996 varð skólinn einsetinn.

Lesa nánar á vefsíðu
 
Háteigsskóli - Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands (0,47 MB)
Háteigsskóli við Háteigsveg er grunnskóli fyrir nemendur í fyrsta til tíunda bekk. Nemendur skólans koma aðalega úr skólahverfinu en hann er opinn fyrir alla nemendur í Reykjavík á skólaskyldualdri eins og aðrir grunnskólar.

Lesa nánar á vefsíðu
 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (0,51 MB)
Hlutverk heilbrigðiseftirlits og vöktunar er að fara með heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, matvælaeftirlit skv. lögum nr. 93/1995 um matvæli og eftirlit með eiturefnum og hættulegum efnum skv. lögum nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni og reglugerðum skv. þeim.

Lesa nánar á vefsíðu
 
Heilsuverndarstöð Reykjavíkur (0,67 MB)
Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg sem skiptist í; Barnadeild H.R. bls. 68-94 Áfengisvarnarráð – Áfengisdeild ekki í skjalaskrá Læknavaktin – Læknavarðstofan ekki í skjalaskrá

Lesa nánar á vefsíðu
 
Heimaþjónusta Reykjavíkur - Álfabakka (0,2 MB)
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar tók við rekstri heimahjúkrunar Rekjavíkurborgar 1. janúar 2009 samkvæmt þjónustusamningi við ríkið. Ný þjónustueining, Heimaþjónusta Reykjavíkur, var stofnuð til að taka við rekstri heimahjúkrunarinnar. Heimaþjónustan veitir hefðbundna heimahjúkrun og heimageðhjúkrun. Markmiðið er að gera þeim sem þjónustunnar njóta kleift að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi eða heilsubrest.

Lesa nánar á vefsíðu
 
Hitaveita Reykjavíkur - Perlan - bygging (0,37 MB)
Perlan við Öskjuhlíð var vígð 21. júní 1991. Í Perlunni er að finna safn, kaffihús og veitingastað á efstu hæðinni sem snýst hægt. Útsýnispallar Perlunnar eru vinsælir, en fáir staðir í borginni bjóða upp á betra útsýni yfir borgarlandið, sundin og fjöllin.

Lesa nánar á vefsíðu
 
Hlíðaskóli við Hamrahlíð (0,38 MB)
Hlíðaskóli er staðsettur við Hamrahlíð 2 í Reykjavík. Hann er heildstæður grunnskóli, þar er 1–10. bekkur. Rúmlega fimm hundruð nemendur stunda þar nám í tuttugu og fimm bekkjardeildum. Hlíðaskóli skilgreinir sig sem tvítyngdan skóla þar sem íslenska og táknmál heyrnarlausra eiga að vera jafnrétthá.

Lesa nánar á vefsíðu