Gamall haus


Álftamýrarskóli við Álftamýri

 

Álftamýrarskóli

 

Formáli

Álftamýrarskóli er heildstæður grunnskóli með 350 nemendur.  Starfsmenn eru 60 talsins.  Skólinn hóf starfsemi haustið 1964.  Kennarar og starfsfólk skólans  leggur áherslu á að styrkja sjálfsmynd nemenda sem forsendu fyrir námi og vellíðan. Við viljum hafa sem mesta fjölbreytni í námi. Það gerum við með þemavikum, útikennslu, aðventuhátíð, vetrahátíð, vordögum, gróðursetningu, starfi í grenndarskógi,   haust og vorferðum, lokaverkefni í 10. bekk og svo mætti lengi telja. Mikið íþróttalíf er í skólanum og tengist hluti af því íþróttafélaginu Fram. List og verkgreinar eru og ríkur þáttur í náminu. Við skólann er starfandi öflugt námsver þar sem nemendur fá sveigjanlega þjónustu og kennarar ráðgjöf.

 

Álftamýrarskóli vill vera skóli í þróun og hefur síðastliðin  ár unnið að tveimur þróunarverkefnum.  Annað er breyttir kennsluhættir og samkennsla. Hitt verkefnið er útikennsla og grenndarskógur. Bæði verkefnin hafa verið spennandi og haft mikil áhrif á starfsemi skólans.  Áfram verður unnið með þessa þætti en jafnfram lögð áhersla á nýbúakennslu.

 

Tímabil 1964-2011

Skjöl afhent árin 2001 og 2012

 

 

 

Skjalaskrá

 

 

 

Flokkur D. Dagbækur, kladdar o.fl.

 

Öskjur 1- 20,  dagbækur, kladdar – barnadeildir 1964-1993

 

Askja 1  

Dagbækur og kladdar  1964-1965

Askja 2

Dagbækur og kladdar 1965-1966

Askja 3  

Dagbækur og kladdar 1966-1967

Askja 4  

Dagbækur og kladdar 1967-1968

Askja 5  

Dagbækur og kladdar 1968-1969

Askja 6  

Dagbækur og kladdar 1969-1970

Askja 7  

Dagbækur og kladdar 1970-1971

Askja 8  

Dagbækur og kladdar 1971-1972

Askja 9  

Dagbækur og kladdar 1972-1973

Askja 10 

Dagbækur og kladdar 1973-1974

Askja 11 

Dagbækur og kladdar 1974-1975

Askja 12 

Dagbækur og kladdar 1975-1976

Askja 13 

Dagbækur og kladdar 1976-1977

Askja 14 

Dagbækur og kladdar 1977-1978

Askja 15 

Dagbækur og kladdar 1978-1981

Askja 16 

Dagbækur og kladdar 1981-1984

Askja 17 

Dagbækur og kladdar 1984-1986

Askja 18 

Dagbækur og kladdar 1986-1989

Askja 19 

Dagbækur og kladdar 1989-199

Askja 20 

Dagbækur og kladdar 1991-1993

 

Öskjur 21-31, dagbækur, kladdar, unglingadeildir 1965-1994

 

Askja 21 

Dagbækur og kladdar 1965-1969

Askja 22 

Dagbækur og kladdar 1969-1972

Askja 23 

Dagbækur og kladdar 1971-1975

Askja 24 

Dagbækur og kladdar 1972-1975

Askja 25 

Dagbækur og kladdar 1975-1978

Askja 26 

Dagbækur og kladdar 1978-1980

Askja 27 

Dagbækur og kladdar 1980-1983

Askja 28 

Dagbækur og kladdar 1982-1985

Askja 29 

Dagbækur og kladdar 1985-1988

Askja 30 

Dagbækur og kladdar 1988-1993

Askja 31 

Dagbækur og kladdar 1989-1994

Askja 32 

Dagbækur og kladdar 1967-1969

Askja 33 

Dagbækur og kladdar 1969-1972

Askja 34 

Dagbækur og kladdar 1972-1975

Askja 35  

Dagbækur og kladdar 1975-1978

Askja 36 

Dagbækur og kladdar 1979-1987

Askja 37 

Dagbækur og kladdar 1969-1973

Askja 38 

Dagbækur og kladdar 1973-1976

Askja 39 

Dagbækur og kladdar 1977-1980

Askja 40 

Dagbækur og kladdar 1980-1984

Askja 41 

Dagbækur og kladdar 1986-1990

 

Skólabók 2001-2002, af skólastarfinu og hagnýtar upplýsingar.

teikningar af Álftamýrarskóla 1964 og ódagsett, Gísli Halldórsson o.fl.

 

 

 

 

Skráð 2001,

   Guðjón Indriðason

 

 

 

Gögn frá Álftamýrarskóla júní 2012 

 

 

Askja 42

 

0                      Yfirstjórn og stjórnsýsla

0.0                   Skólahaldsskýrslur vor  1964-2011

                        Skólahaldsskýrslur haust  1967-2011

                        Skóladagatal 1969, 1971, 1972, 1976, 1987, 1990-2003

Ýmis bréf, m.a. ráðning aðstoðarskólastjóra 2002

Agamál reglur um umgengni í matsal og á göngum.

 

 

 

Askja 43

 

0.2                    Skipulag og stefnumótun

0.2.0                Skólanámskrá Álftamýraskóla                        

Forvarnarstefna skólans                                                          

Einelti-aðgerðaráætlun

0.2.1                Skipurit 2000-2001                                         

Einstaklingsmiðað nám

0.3                   Fundargerðir

0.3.0                Fundagerðir - almennt

0.3.1                Stigsfundir 1989-2011                               

Árgangafundir  1991-2001                              

Teymisfundir  2008-2011                    

Sérgreinakennarafundir  2003-2011

 

Askja 44

 

0.3.1                Deildarstjórafundir 1993-2007                                 

Fundagerðir Kennararáðs 1976-2002, 2004

Fundagerðir Kennara-og starfsmannafélags-aðalfundir 1964-2011

 

Askja 45

 

Kennarafundir 1964-2000

 

Askja 46

 

0.4                   Starfshópar, samstarf og nefndir

0.4.0                Starfshópar, samstarf og nefndir almennt

0.4.1                Starfshópar

 

 

Askja 47

 

0.6                   Kynningarmál

0.6.0                Kynningamál - almennt

0.6.1                Skólablöð - ótilgreind ár                                                     

Skólablöð 1966, 1967, 1976, 1977,1981,1983,1984,1986,1988,1989, 2000, 2001, 2002, 2003                      

Skólabók 1990-2004

 

Askja 48         Vantar

 

0.6.2                Drög að gestalista vegna vígslu nýbyggingar 2001

0.8                   Rannsóknir og kannanir

                        Sérkennslukönnun 1978-1979                                    

Könnun á viðhorfi foreldra til skólans 2000

Skoðanakönnun vegna einsetningar 2001

Vinnustaðagreining 2002                                                 

Könnun meðal forráðamanna barna í Álftamýrarskóla skóla 2002

Viðhorf foreldra til skólans 2004                  

Vinnustaðagreining 2005                                

Foreldrakönnun vegna mötuneytis

 

Askja 49

 

1                      Starfsmannamál

Þróunarstarf Álftamýrarskóla vegna starfsmanna

Lög starfsmannafélags Álftamýrarskóla

 

Verksamningur

 

1.2.0                Starfslýsingar almennt

1.2.1                Starfslýsingar

1.3.1                Símenntunaráætlun Álftamýrarskóla 2005-2006

Námskeið fyrir kennara - einstaklingsmiðað nám

Handbók fyrir starfmenn  2007

 

Askja 50

 

2                      Fjármál

2.0                   Fjármá - almennt                                   

Úthlutun kvóta v. félagsstarfa                                      

Úthlutun kvóta v. Sérkennslu

2.1                   Fjárhagsáætlanir

2.1.0                Bréf - ýmislegt

2.1.1                Fjárhags og rekstraráætlanir

2.2.0                Samningar

 

Askja 51          

 

2.3                   Beiðnablokkir  2003-2010                                      

Skólasjóður  1975-1996         

 

Askja 52                        

Skólasjóður  1998-2000  (stóra bókin)

 

Askja 53

 

2.4                   Ónotað

2.5                   Húsnæði og eignir

2.5.0                Húsnæði skólans almennt

2.5.1                Bygging skólans 1963 1.2. og 3. áfangi                      

Viðbygging - breytingar                                            

Fundagerðir vegna viðbyggingar 1998-2001              

Skólalóð - framkvæmdir - fundagerðir 2002004

Deiliskipulag  2002-2003  fundagerðir, bréf 

Viðhaldsmál - fundagerðir - bréf

2.5.2                Húsbúnaður - stofur - tæki

 

Askja 54

Eignaskýrslu

 

Askja 55

 

4                      Nemendur

4.0                   Nemendur - almennt                                                        

Valblöð                                                                        

Starfsfræðsla                                                                   

Umsóknir um skólavist (utan af landi)                 

Nemendafjöldi  1964-2011                              

Vetrareinkunnir - skýrslur 1965-1988

 

Askja 56

Vetrareinkunnir - skýrslur 1989-2011

 

Askja 57

Voreinkunnir - skýrslur 1965-1976

 

Askja 58

Voreinkunnir - skýrslur 1977-1997

 

Askja 59

Voreinkunnir - skýrslur 1998-2011

 

Askja 60

 

4.2                   Bekkjakladdar - Unglingadeild 1994-1996

 

Askja 61         

                        Bekkjakladdar - Unglingadeild 1996-1998

 

Askja 62       

                        Bekkjakladdar - Unglingadeild 1998-2000                     

1 kladdi óskilgreindur

 

Askja 63                 

                        Bekkjakladdar - Unglingadeild 2000-2001                                                                    

Bekkjakladddar - Blindradeild 1960-1968, 1980-1981, 1983-1996

 

Askja 64                                      

Kladdar, verk og listgreinar

Stuðningskennsla 1983-1984

Íþróttir 1986-1987

Smíðar 1989-1990                                                 

List og verkgreinar ótilgreint ár

Handmennt - smíðar 1992-1993

Handmennt - eðlisfræði - vélritun 1993-1994

Smíðar - eðlisfræði - vélritun 1994-1995

Smíðar - handmennt 1995-1996

Handmennt 1996                                                                   

Handmennt - vélritun 1997-1998

 

Askja 65                           

Bekkjakladdar - yngri deildir 1994-1996

 

Askja 66                          

Bekkjakladdar - yngri deildir 1996-1998

 

Askja 67                            

Bekkjakladdar - yngri deildir 1998-2000

 

Askja 68                            

Bekkjakladdar - yngri deildir 2000-2002

 

 

Askja 69                          

Bekkjalistar 1964-1979

 

Askja 70                          

Bekkjalistar 1979-2010

 

Askja 71                          

Árgangabækur                                                                                 

                        5 ára deild 1983                                                                             

1. bekkur 6 ára  1980-1999                                                    

1. bekkur  7 ára  1973-1998                                                      

2. bekkur  1974-1998                                                         

3. bekkur  1974-1998

 

 

Askja 72    

Árgangabækur                                                                                 

4. bekkur  1973-1995                                                                   

5. bekkur  1973-1995                                                                    

6. bekkur  1973-1994

 

Askja 73                                                                                            

Nemendaspjöld  1952-1963

 

Askja 74                                                                                            

Nemendaspjöld  1964-1967

 

Askja 75                                                                                            

Nemendaspjöld  1968-1972

 

Askja 76                                                                                           

Nemendaspjöld  1973-1986

 

Askja 77                                                                                               

 

4.3                   Gamlar myndir (óþekktar)                                               

Fundagerðir og skemmtanaskrár nemenda 1964-1993

Fundagerðir nemendaráðs 1977, 1978, 1980-1983

Ferðir, bréf o.fl

 

Askja 78                                                                                               

 

5                      Skólastarf, nám og kennsla

                        Stundaskrár- bekkir-kennarar 1964-1975

 

Askja 79                                                                                              

                        Stundaskrár- bekkir-kennarar 1976-1987

 

Askja 80                                                                                              

Stundaskrár- bekkir-kennarar 1987-2005

 

Askja 81                                                                                               

                        Ýmis gömul eyðublöð - ég í nýjum skóla              

Útivistarskrár 1964-1999                                    

Spurningar um skólastarf á haustönn 2002

Rýmingaráætlun                                                                

Almennt - ýmislegt

5.1                   Námsskrár og námsvísar

 

 

Askja 82                                                                                              

 

5.2.0                Kennsla - almennt

5.2                   Kennsla

                         Útikennsla, grenndarskógur – almennt, bréf, fundagerðir 2006-2010 (vegna útikennslu)

Aðventuhátíð (úti) 2007-2011                                         

5 ára deild                                                               

Samkennsla í 3. og 4. bekk  2004-2005, lestrarkennsla                                                               Heilsdagsskólinn - stundaskrár, bréf, heimanám o.fl.

Kennsluáætlanir

5.2.1                Sérkennsluúthlutun - bréf                                         

Blindradeild - sagan - starfsreglur - bréf, deildarnámskrá o.fl.

 

Askja 83                                                                                              

 

5.2.4                 Vettvangsferðir

5.3                   Námsmat - próftöflur 1970-2010

5.4                   Mat á skólastarfi

5.4.0                Mat á skólastarfi - almennt

5.4.1                Umbótaáætlanir

5.5                   Þróunarverkefni - umsóknir – afgreiðslur

 

Askja 84                                                                                              

 

5.7                   Viðburðir í skólastarfi                                              

Jólaskemmtanir - fjölskyldudagar                  

Páskaskemmtanir                                                                

40 ára afmæli skólans                                                    

Fjölskyldan og lýðveldið                                           

Menningarhátíð Álftamýrarskóla  25. mars 2000

Vordagar - skipulagsdagar                                             

Ýmislegt - uppákomur

5.8                   Samráðsfundir í Tónabæ

5.9                   Foreldrasamstarf - foreldrafélag                                   

Öskudagur - fjölskyldudagar                                  

Foreldrarölt - foreldraráð                                        

Rekstraryfirlit  (nokkur)                                               

Fundagerðir- stjórnarfundir - aðalfundir                          

Stjórn foreldrafélagsins og Bekkjafulltrúar 1993-2011

Bekkjafulltrúar - starf - reglur                                        

Ýmislegt, bréf o.fl.

6                      Stoðþjónusta

6.2                   Heilsugæsla

6.3                   Námsráðgjafi , bréf o.fl.

                  

 

 

      Skráð í Álftarmýrarskóla af Hrönn Jónsdóttur  skólaritara.

 

Skráð og yfirfarið  í september 2012,

           Jakobína Sveinsdóttir

 

 

 

 

 

Til baka...