Gamall haus


Almannavarnir Reykjavíkur - Loftvarnanefnd Reykjavíkur

 

 

Almannavarnir Reykjavíkur

Loftvarnanefnd Reykjavíkur

 

 

Skjöl afhent Borgarskjalasafni 29.09.1992 af Almannavarnarnefnd Reykjavíkur.

 

 

 

Skjalaskrá

 

Askja 1

 

Almannavarnir - fundargerðabók

Skýlanefnd  1968.   

Fundur nefndar til könnunar á viðbúnaði vegna stórslysa og náttúruhamfara,

Stórslysanefnd 1969

Fundur vegna skipunar hjálparliðs 1970.

Björgunarsveitarnefnd 1976. 

 

Almannavarnir 1962-1973.

Um almannavarnir, frumdrög.

Starfsskipulag almannavarna á höfuðborgarsvæðinu og  starfslið stjórnstöðvar ásamt  starfshópum (lögregla, bruna- og sjúkrahúsaþjónusta o.fl.).  

Stjórnstöð Almannavarna; áætlun eftir Ágúst Valfells.   

Verksamningur um byggingu  birgðageymslu í Reykjahlíð o.fl.    

Samningur vegna framkvæmdalaga nr. 94. 1962 samkvæmt lögum nr. 30 - 1967

"Ýmislegt óklárað" 

Fjárveitingar vegna  ófriðarhættu o.fl.  1952, 1962 og 1964.          

 

Áætlanir um innkaup.    

1953-1957, slökkvibúnaður o.fl.        

 

Birgðir. Skrá um áhöld, innkaup, útlán, vörubirgðir ofl.  1952 - 1954 og  1968-1970

Brunamál.                                                                                   

Birgðastöðvar, eldsneyti, talning á tækjum. 

Kort; áætlaður tími frá því að tilkynning til slökkvistöðvar berst,

til byrjunar slökkvistarfs á brunastað1964-1968

Brunatjón 1963.  

Vatnsskaði 1965 og rýrnun.

Skýrsla yfir birgðir. Skýrslur rannsóknarlögreglu o.fl.     

 

Dælutilboð 1952.      

Ýmsar teikningar, áætlanir um innkaup o.fl.

 

Askja 2  

 

Bréf til og frá skrifstofu Almannavarna og Almannavarnarnefndar 1965-1973. 

 

Fundir - fundarboð 1970.  

Fyrirspurn frá Hitaveitu Reykjavíkur. 

Viðbúnaður Rafmagnsveitu Reykjavíkur til að mæta vá vegna náttúruhamfara eða styrjalda 1970.   

 

Fundir, starfsemi Almannavarna, 1964-1970.                                         

Fundir með ýmsum aðilum. Tillaga, 1968, um starfsemi hjálparsveitar skáta ( vantar inní).        

Minnisblöð;  björgunarsveita, viðvörunarkerfi og mörk á almannavarnastarfsemi gagnvart sveitarfélögum

Fundir 1971 - 1974.                                                         

Undirnefnd, mæting fulltrúa; 1967, 1968, 1971 og 1973.                  

Starfsemi Almannavarna Reykjavíkur 1973.            

 

Fundir 1978 – 1986 o.fl.  

"Ýmis afrit".   

M.a. Bréf International Civil Defence og bréf Rafmagnsveitu Reykjavíkur 1970.       

Flugvöllurinn 1973.                     

 

Askja 3

      

Aðvörunarkerfi. 

Kort af Reykjavík (1947), staðsetning loftvarnaflautna o.fl.     

Gögn loftvarnarnefndar og Almannavarnarnefndar 1952-1968.           

Tyfonanlaggning for Reykjavík 1951-1968.      

Aðvörunarkerfi ásamt greinargerð (ódags.) Ósk bæjarráðs um brott -flutning íbúa, eða samráð við  lögreglustjóra,  slökkviliðsstjóra og skrifstofustjóra bæjarverkfræðings ásamt fulltrúa Rauða Krossins.                           

 

Bréf 1964-1973 varðandi aðvörunarkerfi.                              

Til og frá Almannavarnarnefnd og skrifstofu almannavarna  varðandi kostnað (reikningar).                                                                     

 

Samband íslenskra berklasjúklinga.                                         

Frá loftvarnarnefnd, teikningar, Reykjalundur, 1951

 

Erindi um loftvarnir ca. 1951.                                                       

Fjármál, gjöld, kostnaður.                                     

Fjárhagsyfirlit 1967-1971.   Greiðslur 1964-1968.            

Skipting útgjalda loftvarnarnefndar (frá 1952) 1957-1960.                              

 

Askja 4     

                                                                                  

Almannavarnir - Byrgi :                                                        

Bréf, skýrslur o.fl. sem varðar loftvarnarbyrgi, skýli og útbúnað þeirra 1968, 1969  og 1982.

Staðsetningarkort frá 1956 og 1962.    

 

Byrgi - almenningsbyrgi:                                                        

 Skrá yfir loftvarnarbyrgi 1954, kort ýmsar skrár 1953,

 greinargerð frá loftvarnarnefnd (ódagsett).                                      

 

Byrgi - Arnarhóll:                                                      

Neðanjarðarskýli; uppdrættir 1954-1956.  

Greinargerð 1954.            

 

Byrgi - búnaður.                                                                                   

Útbúnaður 1953, áætlun.  Áhöld fyrir sjúkradeild.                

Ýmislegt um sjúkrahús,  (ódags. en ca. 1953).                                                                                   

 

Byrgi - skýli.                                                             

Skýlakönnun, bréf v. skýlakannana 1968. 

Skýrsla um störf Skýlanefndar 1965. Um loftvarnarflautur 1982. Kortlagning o.fl.

 Byrgi - ýmislegt.                                                                   

Ýmsar greinargerðir og skrár vegna hugsanlegra loftárása.

Skýrsla frá Loftvarnarnefnd Reykjavíkur 1956. 

Grein um atómsprengju 1954.      

 

Askja 5                                                                                         

 

Blaðaúrklippur 1951-1958.                                                     

Blaðaúrklippur 1961-1962.                                                      

Blaðaúrklippur 1970-1973.                                                

 

Askja 6                                                                                      

 

Innkaupastofnun Reykjavíkur.                                  

Pantanir, reikningar ca. 1965-1973.                                            

 

Kennslugögn 1965 og 1967.

Námskeið fyrir leiðbeinendur almannavarna um meðferð á slökkvidælum, slökkvitækni,  kennslu- og ferskloftstækni.

 

Landlæknisembættið.                                                             

Störf landlæknis samkvæmt  lögum nr. 94, 1962.  Fundur 1968.              

 

Líknarmál.                                                                  

 

Greinargerð um bráðabirgðasjúkrahús (ódagsett).                       

Áætlanir 1953, læknaverkfæri 1953.

Loftvarnarnefnd 1951.                                       

Lög, reglugerðir frá 1941, 1951 og 1962.                                   

Frumvarp til laga og lög um almannavarnir.                             

Reglugerð um skipun hjálparliðs almannavarna 1969.                                                      

 

Lögreglan.                                                                            

Ýmsir listar, m.a. um síma, útbúnað og tæki. 

Erindi Lögreglustjóra um loftvarnarbyrgi 1941 til bæjarráðs Reykjavíkur.                            

 

Askja 7    

                                                                                

Gögn frá 1981.                                                                    

Fundur, áhrif jarðskjálfta, bréf og greinargerðir. Fjarskiptamál o.fl.

 

Reikningar.                                                                            

 

Ýmsir reikningar frá Almannavörnum 1979-1984.                          

 

Reikningar 1967-1968 (ljósrit).                                                   

 

Lánaðar vörur og seldar nótur, seldar vörur.                                       

Skrár og reglur um útlán frá 1966. Loftvarnarnefnd 1956-1964. 

 

Ýmis tæki - reikningar 1953.  Mosfellshreppur 1969.                  

Ýmislegt varðandi byrgðastöð í Reykjahlíð Mosfellsbæ.                          

 

Ýmsar teikningar og uppdrættir 1952-1955.                            

 

Innréttingar í  Heilsuverndarstöð og Blönduhlíðarhús.                        

Slökkviliðið í Reykjavík. Skrá yfir starfsmenn 1940 ásamt  reglum um afnot og umgengni

í  opinberum loftvarnarbyrgjum 1940.                                        

 

Askja 8

                                                                            

Greinargerð Holtermann, hershöfðingja um almannavarnir. ódgs.                  

Rapport til justisminister Jóhann Hafstein i anledning af besög i Island fra 9. - 18. des. 1961. eftir C Toftemark.                              

 

 Almannavarnir. Skýrsla um ferð til Þýskalands og Norðurlanda 19.6. - 16.7. 1964.                                                                           

 

Greinargerð um kynnisferð vegna almannavarna í jan. 1967 eftir Rúnar Bjarnason.                                                                

Skýrslur um starfsemi almannavarna 1967-1970.     

Yfirlitsskýrsla um skipulagningu Almannavarna Reykjavíkur, 1973. 

Skýrsla frá Vestmannaeyjum og Hellu 1973 um gos og sprengingar.

Skýrsla um störf skýlanefndar 1969.                                      

Tillaga Framsóknarflokksins varðandi almannavarnir í nýjum borgarhverfum.

Tillaga að reglugerð um skipan hjálparliðs almannavarna, 1967.       

 

Bráðabirgðaskýrsla Gísla Halldórssonar, arkitekts, til Loftvarnarnefndar um

loftvarnarbyrgi Reykjavík í maí 1952.       

 

Skýrsla um störf Loftvarnarnefndar 1951-1952 ásamt greinargerð og bréfi 1941.                                                                                

 

Skrifstofa almannavarna; götuheiti, skýrslur.                        

 

Ýmsar skrár:  Bifreiðar 1952, veitingahús, heildverslanir, dráttarvélar, áhöld 1941, varastöðvar einstaklinga 1951, (leigu)bílasíma, verksmiðjur 1951, staðsetning áburðarverksmiðju, skýlakönnun og legurúm á sjúkrahúsum 1965 og fleira.               

 

Askja 9

                                                                                                            

NATO, Varnarliðið.

Bréf, greinargerðir og ýmislegt varðandi Nato 1955-1957.          

 

Yfirlitsskýrsla um störf Loftvarnarnefndar Reykjavíkur 1951. 

Bréf 1955 (m.a. varnarmálanefndar). Ýmsar greinar um atóm(árás)

og annan hernað, kennsla og þjálfun varðliða.  

Reglur 1953 (Civil Defene).

Bréf og reglugerðir 1978.                                               

 

Vatnsveitan.                                                                                 

Athugun á helstu ráðstöfunum varðandi Loftvarnir í Reykjavík.  Tillögur um hvernig megi nálgast vatn/ sjó vegna slökkvistarfs 1954.    Bréf 1953, 1954 og 1969.  Lán (tæki, búnaður) 1973-1974.          Húsrými fyrir stjórn Almannavarna í slökkvistöðinni við Reykjanesbraut - Skógarhlíð 1973.

Ýmis tilboð og bæklingar.                                    

 

Brunatryggingaskírteini 1964-1967.

 

Vörutalning.                                                                         

Birgðir 1964 og 1968.                                                                                                                                                                                                

 

 

Skjöl sem bárust Borgarskjalasafni Reykjavíkur  2006 frá Vélamiðstöð Reykjavíkur,

en lítill hluti starfsemi Vélamiðstöðvarinnar og Borgarverkfræðings  var almannaeftirlit.

Askja 10

 

Loftvarnanefnd Reykjavíkur 1951-1967.

Fundargerðir 1951-1977.

Loftvarnir, leiðbeiningar fyrir almenning. Loftvarnanefndin 1940.

Bréf til og frá Loftvarnanefndinni 1951  m.a. varðandi fjármál og kostnað.

Bréfa og málasafn m.a. loftvarnamál, löggæsla, þjálfun, minnisblöð, frumvarp til laga.

Um borgaralega hættu, heilbrigðisvandamál, um skipulag loftvarna erlendis og erlend samskipti.

Starfsskrá fyrir áætlanagerð um brottflutning fólks ... og skýlingu þess. Skýli á Bessastöðum.

Skýrslur: Skipulag  almannavarna 1964. Skýlakönnun í skólum 1965. Markmið og grundvöllur almannavarna.  Erindi um almannavarnir, orðsending til dómsmálaráðherra 1964.

Skýrsla um tillögur um ráðstafanir til loftvarna ... (samþ. Á fundi bæjarstjórnar 22.9.1950.

Skýrsla um störf Loftvarnanefndar  1951-1952 1954-1955, greinargerðir o.fl.

Fundargerðir Almannavarnarnefndar 1967-1969 og fylgiskjöl.

Reglugerð um skipun hjálparliðs o.fl. Skipulag almannavarna.

 

Askja 11

 

Almannavarnir Reykjavíkur o.fl. 1963-1966

Bréfa- og málasafn. Ýmis erindi.  Skýrsla um Bandaríkjaför.

Skýlakönnun, um stjórnstöð almannavarna,  um vígbúnað stórveldanna

Skýling gegn geislavirku úrfalli, umaðvörunar- og fjarskiptakerfi

Námskeið: Stríðsgas, Íslenskar almannavarnir, árásar- og varnarvopn

 

Almannavarnir Reykjavíkur 1978-1999.

Almannavarnir, hópur 3, Borgarverkfræðingur, forstjóri Vélamiðstöðvarinnar.

Fundir, fundarboð 1995-1996. Æfingar Almannavarna. Æfing “vettvangsstjórn”.

Bréfasafn. Skipurit og framkvæmd ríkis og borgar, Almannavarnaráð.

Um skipan hjálparliðs Almannavarna. Um

Samningur við Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík 8vantar á).

Lög um almannavarnir.  Aðgerðastjórnun við almannavá.

Starfsskipulag. Starfshópur vegna aðgerða borgarstofnana í sambandi við almannavarnir.

Um náttúruhamfarir og afleiðingar þeirra. Suðurlandsskjálfti.

Ýmis kort, lýsingar á öllum þáttum almannavarna. Aðgerðastjórnun um ára- og aldamót.

Samantekt borgarverkfræðings um viðbragðs- og neyðaráætlun borgarstofana 1999 o.fl.

 

Askja 12

 

Almannavarnir Reykjavíkur

“Æfing krísa”  29.11-9.12.1990. 

Reykjavík og nágreni.  Hugarflugsæfingar.

Ýmis þátttökuskjöl vegna æfingarinnar  dagur 1 til dagur 10. Tíu lotur.

Bréf, tilbúnar lýsingar á atburðum t.d. eldgos, öskufall, jarðskjálftar, spennulækkun

á  háspennulínum og eyðilegging þeirra, mengun vatns, vatnsborðsbreytingar o.fl.

Ljósmyndir, ráðstefnugögn o.þ.h.

Starfsskipulag Almannavarna Reykjavíkur, Neyðarskipulag og Upplýsingaskipulag Almannavarna Reykjavíkur.

 

Skráð 1991 og 1999,

Guðjón Indriðason

Til baka...